Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα
"Εισαγωγή στην Πληροφορική" (ΠΛΗ10).
Σ' αυτόν τον τόπο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και υλικό που αφορούν
τη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα.

Εάν είστε φοιτητής που παρακολουθεί τη Θεματική Ενότητα ΠΛΗ10
στο τρέχον το Ακαδημαϊκό Έτος
επιλέξτε τις Σελίδες Φοιτητών.
Οι σελίδες αυτές προστατεύονται με password το οποίο
θα σας στείλει ο Σύμβουλος - Καθηγητής σας.

Εάν απλά θέλετε πληροφορίες για τη Θεματική Ενότητα ΠΛΗ10
επιλέξτε Πληροφορίες.