Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις
Η Θεματική Ενότητα "Εισαγωγή στην Πληροφορική" είναι η
πρώτη Θεματική Ενότητα που επιλέγουν οι φοιτητές του
1ου έτους του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Οι σελίδες αυτές περιέχουν βασικές πληροφορίες για το πώς θα διδαχθεί η
Θεματική Ενότητα "Εισαγωγή στην Πληροφορική" (ΠΛΗ10)
στο Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 και απευθύνεται στους νέους φοιτητές
ή σε όσους έχουν σκοπό να ακολουθήσουν σπουδές στην Πληροφορική
και θέλουν να ενημερωθούν για αυτήν τη Θεματική Ενότητα.