Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Ελληνικό
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
Σύνδεσμοι::
Πληροφορίες
Σελίδες Φοιτητών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

Αρχική Σελίδα


Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα

 "Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική" (ΠΛΗ20).

Σ' αυτόν τον τόπο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και υλικό που αφορούν τη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα.

Εάν είστε φοιτητής που παρακολουθεί τη Θεματική Ενότητα ΠΛΗ20 στο τρέχον το Ακαδημαϊκό Έτος επιλέξτε τις Σελίδες Φοιτητών.

Οι σελίδες αυτές προστατεύονται με password το οποίο θα σας στείλει ο Σύμβουλος - Καθηγητής σας.

Εάν απλά θέλετε πληροφορίες για τη Θεματική Ενότητα ΠΛΗ20 επιλέξτε Πληροφορίες.


Επικοινωνία με το συντονιστή των σελίδων
Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2006 17:18