ΠΛΗ 23 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Θεματική Ενότητα: ΠΛΗ 23
"Τηλεματική Διαδίκτυα και Κοινωνία"
4/24/2014 - Επισκέπτες: 119300Καλωσορίσατε στην ΠΛΗ23
Καλώς Ήρθατε στον Δικτυακό Τόπο της Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ 23
Κύριος σκοπός της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) με τίτλο «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» (ΠΛΗ_23), είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές εννοιολογικές και τεχνολογικές εκδοχές των υπηρεσιών τηλεματικής και διαδικτύων, καθώς και η ενίσχυση του προβληματισμού αναφορικά με τις ψυχοκοινωνιολογικές προεκτάσεις των παραπάνω υπηρεσιών. Απώτερος στόχος του εγχειρήματος είναι η συγκρότηση πυρήνων ευαισθητοποιημένων και κριτικών πολιτών στον κυβερνοχώρο, η ανάδυση και ανάδειξη του εύρους των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών και η τοποθέτηση αυτών στα πλαίσια των προτεινόμενων κυρίαρχων αλλά και εναλλακτικών κοινωνικών, ιστορικών και οικονομικών εκδοχών για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η προοπτική αυτή στοχεύει να κερδίσει ακόμη και όσους αντιστέκονται στην κυριαρχία της πληροφορικής και στις προοπτικές της, μέσα από κριτικές θεωρήσεις των διαδρομών και επιτευγμάτων της τελευταίας.